Current location: COSMOS opisyal na website >> Tagapagtatag

Tagapagtatag

Ang buong English na pangalan ng ATOM ay COSMOS. Ang proyekto ng COSMOS ay isang napaka-forward-looking at makabagong blockchain cross-chain project na pinasimulan ng Tendermint team noong 2016. Ang kabuuang halaga ng mga atom coins ay 236,355,290. Sa kasalukuyan, sa aling mga platform ng kalakalan ang atom na nakalista? Ang atom ay naglunsad ng dalawang platform ng kalakalan, ang Biter at Huobi. Ang layunin ng proyekto ng COSMOS ay sa wakas ay maisakatuparan ang "Internet of Blockchains" sa pamamagitan ng pagsasakatuparan ng pangunahing tungkulin ng paglilipat ng token, at bumuo ng isang malalim na pinagsama-samang token economic ecosystem. Ang COSMOS Hub ay ang unang cross-chain Hub sa COSMOS ecosystem. Ang ATOM ay ang ipinangakong equity token ng COSMOS Hub, na magagamit para sa mekanismo ng pagpigil sa spam, mortgage dividend at mekanismo ng pagboto sa pamamahala ng komunidad.