Current location: COSMOS opisyal na website >> Paano makukuha

Paano makukuha

1. Ano ang principal?

Ang mga delegator ay ang mga may hawak ng ATOM na hindi nagpapatakbo ng mga validator. Maaaring italaga ng mga may hawak na ito ang ATOM sa mga validator at makakuha ng mga reward sa pagtatalaga

2. Ano ang validator?

Ang papel ng validator sa COSMOS ay katulad ng isang minero ng Bitcoin. Kailangang magpatakbo ng full-node network ang mga validator at mapanatili ang normal na operasyon ng network. Ang mga validator ay bumubuo ng mga bagong block sa blockchain network at tumatanggap ng mga block reward. Dapat ding pagbotohan ang mga panukala ng komunidad.

3. Bakit kailangan mong i-pledge ang pagmimina?

Pinapalaki ng COSMOS ang ATOM ayon sa ratio ng pledge ng buong network. Kung hindi ide-delegate ng mga may hawak ang ATOM sa mga validator para sa staking, ang kanilang ATOM ay unti-unting matunaw sa inflation

Ang staking ay ang pangunahing tungkulin ng atom. At kung mas malaki ang proporsyon ng ATOM na ginamit para sa pledge, mas ligtas ang network ng COSMOS. Upang matiyak ang seguridad ng network, pinapalaki ng COSMOS ang ATOM ayon sa ratio ng pledge ng buong network. Ang ratio ng inflation ay nag-iiba sa pagitan ng 7% at 20%: kung ang system ay may maliit lamang na halaga ng ATOM na ginamit bilang pledge, ang inflation rate ay magiging kasing taas ng 20%. . Kapag ang ratio ng pledge ng system ay umabot sa 2/3, ang inflation ratio ay itatakda sa 7%, na isang bagay na dapat bigyang pansin ng lahat ng may hawak ng ATOM.

4. Ano ang mga pakinabang ng pagtitiwala sa Astro

Karagdagang kita sa pag-isyu ng ATOM: lahat ng karagdagang token na ibinibigay bawat taon ay gagantimpalaan sa mga user na nangako sa ATOM

Kita sa Bayarin sa Transaksyon: Ang lahat ng bayarin sa transaksyon na kasama sa bawat bloke ay bahagi rin ng kita

5. Kailan magkakabisa ang tiwala, at gaano katagal bago makatanggap ng mga benepisyo pagkatapos ng tiwala?

Ang tiwala ay magkakabisa sa real time, at ang kita sa pagkakatiwala ay makukuha kaagad pagkatapos na ito magkabisa

6. Paano tingnan ang aking mga kita, maaari ko bang i-redeem ang mga kita anumang oras?

Sa homepage ng Staking DApp, makikita mo ang real-time na kita ng pinagkatiwalaang ATOM, at ang kita ay maaaring makuha anumang oras

7. Paano tingnan ang mga detalye ng verifier?

I-click ang de1 validator button sa stakingDapp homepage para makapasok sa validator list, i-click ang anumang validator para tingnan ang detalyadong impormasyon

8. Maaari bang baguhin ang validator anumang oras pagkatapos ng delegasyon?

Oo, magkakabisa ito kaagad pagkatapos isumite ng delegator ang aplikasyon para baguhin ang verifier.

9. Maaari ka bang mag-withdraw ng mga barya anumang oras pagkatapos magtiwala, at gaano katagal bago ma-redeem ang mga atom?

Maaari kang mag-withdraw ng mga barya anumang oras pagkatapos i-commissioning, at pagkatapos ma-redeem, ito ay ma-kredito sa loob ng tatlong linggo

10. Sisingilin ba ang validator ng administration fee?

Ang mga kita ng validator ay ipinamamahagi sa pagitan ng mga validator at delegator. Ang mga validator ay maaaring gumuhit ng isang bahagi ng mga nalikom bilang isang komisyon bago ipamahagi ang mga nalikom sa mga delegator.

11. Mapanganib bang italaga ang ATOM sa mga validator para sa pledge

Ang ipinangakong ATOM ay ila-lock at ikredito sa account tatlong linggo pagkatapos ma-redeem. Kung ang isang validator ay hindi kumilos, ang isang bahagi ng kanyang staked ATOM ay laslasan.